Έκθεση Φωτογραφίας: Ένας κόσμος χάνεται

Σεπτέμβριος 2008